Recognizing best practices in e-commerce

Επιβραβεύοντας τις πιο καινοτόμες και σύγχρονες πρακτικές στο ηλεκτρονικό επιχειρείν.

e-volution awards

1. Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Ηλεκτρονικό κατάστημα που έχει διακριθεί στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, για την καινοτομία / πρωτοτυπία, τις προσφερόμενες υπηρεσίες ή/και το μέγεθος αγοράς / πωλήσεων.

1.1 Best in Computers / Telco & Electricals / Accessories

1.2 Best in Fashion

1.3 Best in Travel & Leisure

1.4 Best in Pharmacy, Health & Beauty

1.5 Best in Sports & Equipment

1.6 Best in Food & Grocery

1.7 Best in Books, Music & Entertainment

1.8 Best in Home, Furniture and DIY

1.9 Best in Finance Services & Insurance

1.10 Best in Jewellery, Watches & Accessories

1.11 Best in Consulting, Education, Legal Services

1.12 Best in B2B

1.13 Best in G2C

1.14 Other

2. Πελατοκεντρικότητα & Διαδικασίες

2.1 Εξυπηρέτηση / Ικανοποίηση Πελατών

Ενέργειες, εργαλεία και πρακτικές που αφορούν στην αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας του πελάτη τόσο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο site (π.χ. προσωποποίηση προσφορών, υποστήριξη real-time, εξατομίκευση) όσο και μετά την πώληση (π.χ. παράδοση προϊόντων, επιστροφή προϊόντων).

2.2 Προσωποποιημένες Υπηρεσίες

Εξειδικευμένες υπηρεσίες των ηλεκτρονικών καταστημάτων (π.χ. πληροφόρηση, προσφορές, εξυπηρέτηση) που προσφέρονται σε προσωπικό επίπεδο με βάση αγοραστικές συμπεριφορές και άλλα δεδομένα.

2.3 Omnichannel Commerce

Επιχείρηση που συνδυάζει αρμονικά το ηλεκτρονικό επιχειρείν με το «παραδοσιακό» μοντέλο ανάπτυξης και αξιοποιεί τα ψηφιακά Μέσα και τεχνολογίες (π.χ. κινητό, Bluetooth) για τη διευκόλυνση της αγοραστικής διαδικασίας κυρίως εντός των φυσικών καταστημάτων.

2.4 Operations & Back Office

Αξιοποίηση τεχνολογιών και συστημάτων στις βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού καταστήματος όπως διαχείριση αποθήκης, εξυπηρέτηση παραγγελιών των πελατών, συνεργασία με τους διανομείς και προμηθευτές, οικονομική διαχείριση, κλπ.

3. Ψηφιακή Επικοινωνία & Marketing

3.1 Στρατηγική Social Media

Ενέργειες και πρακτικές επικοινωνίας και προβολής μέσω social networks και community sites (π.χ. Facebook, Instagram, YouTube, Blogs) με ουσιαστικά αποτελέσματα στην προώθηση και πώληση υπηρεσιών / αγαθών.

3.2 Στρατηγική Performance Marketing (CPC)

Διαφημιζόμενος που έχει τρέξει πολύ αποτελεσματική καμπάνια CPC (adwords, FB ads, LinkedIn ads κ.α.) όσον αφορά στους στόχους που έθεσε για την προώθηση και πώληση υπηρεσιών / αγαθών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η υποβολή στοιχείων που δικαιολογούν την υποψηφιότητα όπως ROMI, στρατηγική, κ.α.

3.3 Στρατηγική Search Engine Optimization (SEO)

Τρόποι και μέθοδοι SEO που έχουν στόχο την προσέλκυση επισκεπτών στο e-commerce site. Διακρίνονται η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία.

3.4 Στρατηγική E-mail Marketing

Βέλτιστη πρακτική στην εφαρμογή e-mail marketing τεχνικών, όπως personalization, open rates, CTRs και conversion.

3.5 Big Data & Marketing Analytics

Καινοτόμες πρακτικές αξιοποίησης μαζικών δεδομένων πελατών για ανάλυση καταναλωτικών τάσεων και κατηγοριοποίηση πελατών και αγοραστικών επισκέψεων (Business Analytics).

3.6 Best Affiliate Site

Content site που έχει αξιοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο το affiliate marketing ώστε να δημιουργεί έσοδα για εμπόρους και διαφημιστές.

3.7 Omnichannel Στρατηγική Επικοινωνίας

Βέλτιστη πρακτική στο συνδυασμό ενός ή περισσότερων online καναλιών μαζί με «παραδοσιακές» μορφές επικοινωνίας για την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την προώθηση και πώληση υπηρεσιών / αγαθών.

4. Υπηρεσίες & Υποδομές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

4.1 E-Commerce Platforms

Εργαλεία, περιβάλλοντα λογισμικού, πλατφόρμες και τεχνολογική υπεροχή για την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν, ηλεκτρονικών καταστημάτων, καθώς και λύσεις web content management.

4.2 Υπηρεσίες Logistics

Εταιρείες που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις logistics για τη διακίνηση φυσικών προϊόντων που πωλούνται ηλεκτρονικά σε B-C, B-B ή C-C.

4.3 Υπηρεσίες E-Banking & Ηλεκτρονικών Πληρωμών

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής για καταναλωτές, επαγγελματίες και επιχειρήσεις αξιοποιώντας και συνδυάζοντας όλα τα ψηφιακά Mέσα. Υπηρεσίες, εργαλεία, λύσεις και καινοτόμες πρακτικές που υποστηρίζουν το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, τόσο από πλευράς ασφάλειας όσο και τραπεζικών υπηρεσιών και πληρωμών.

4.4 Υπηρεσίες Υποδομών

Εφαρμογές, εργαλεία και πλατφόρμες που διευκολύνουν και βελτιστοποιούν τις υποδομές και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων (π.χ. ηλεκτρονική τιμολόγηση, αυτοματοποιήσεις, ολοκλήρωση με πληροφοριακά συστήματα, κτλ).

4.5 Consulting, Education & Legal Services

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και νομικής φύσεως για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

5. Καινοτομία & Σχεδίαση

5.1 Καινοτομία Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα ή/και πρακτικές (συγκρινόμενα με αντίστοιχα του εξωτερικού) που «κάνουν τη διαφορά» στο ηλεκτρονικό επιχειρείν για την εταιρεία που τα αξιοποιεί.

5.2 Τεχνολογική Καινοτομία

Επιτυχημένα e-commerce και e-business sites που ενσωματώνουν τεχνολογική καινοτομία, η οποία τους προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

5.3 UX/UI

Ηλεκτρονικά καταστήματα που διευκολύνουν την πλοήγηση του χρήστη και γενικότερα την εκπλήρωση / ολοκλήρωση των παραγγελιών / αιτημάτων και όλης της εμπειρίας αγορών.

5.4 Design – Aesthetics

Πρωτότυπες σχεδιαστικά ιδέες και λύσεις που αναβαθμίζουν το interface του website με σημαντική επίδραση στην επισκεψιμότητα και στις online αγορές.

5.5 Redesign – Relaunch (Website | e-shop | App)

Εξειδικευμένες υπηρεσίες των ηλεκτρονικών καταστημάτων (π.χ. πληροφόρηση, προσφορές, εξυπηρέτηση) που προσφέρονται σε προσωπικό επίπεδο με βάση αγοραστικές συμπεριφορές και άλλα δεδομένα.

6. Εξειδικευμένες Πρακτικές & Στρατηγική

6.1 Mobile Commerce

Αξιοποίηση του mobile καναλιού σε συναλλαγές εμπορίου on-the-go και προσφορά νέων κινητών υπηρεσιών.

6.2 Mobile App

Καινοτόμες εφαρμογές στο κινητό που βοηθούν τους χρήστες στην εύρεση πληροφοριών, στη διασκέδαση / ψυχαγωγία αλλά και στις συναλλαγές / δραστηριότητες τους.

6.3 International eCommerce

Επιτυχημένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην εξωστρέφεια και την εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών εταιρειών μέσω του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και γενικά των ψηφιακών υπηρεσιών.

6.4 Digital Transformation

Ολοκληρωμένη στρατηγική που μεταμόρφωσε μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, μία τυπική επιχείρηση με νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νέα κανάλια διανομής, νέες υπηρεσίες κ.λ.π.

6.5 e-Strategy

Επιχειρηματικά μοντέλα, ενέργειες και πρακτικές, στο πλαίσιο μιας οργανωμένης ψηφιακής στρατηγικής, που προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλάνο στην ηλεκτρονική επιχείρηση.

7. Distinction in e-Commerce

Τα μικρότερα σε όγκο συναλλαγών αλλά καινοτόμα ηλεκτρονικά καταστήματα, μπορούν να διεκδικήσουν τη δική τους διάκριση. Στα Distinction in e-Commerce μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα τα ηλεκτρονικά καταστήματα με ετήσιες πωλήσεις < 200.000€, στις κατηγορίες:

7.1 Ηλεκτρονικά Καταστήματα – Υπηρεσίες

7.2 Ηλεκτρονικά Καταστήματα – Προϊόντα

7.3 Ηλεκτρονικά Καταστήματα – Καταναλωτικά Προϊόντα

8. e-Commerce Agency of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Agency, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στις κατηγορίες «Ψηφιακή Επικοινωνία & Marketing», «Υπηρεσίες & Υποδομές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν» και «Καινοτομία & Σχεδίαση». Πιο συγκεκριμένα, κάθε βραβείο θα λαμβάνει τους εξής πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

European E-commerce Awards

Εκπροσωπήστε την Ελλάδα στα European Ε-commerce Awards!

Τα e-volution Awards σε συνεργασία με τον GRECA θα αναδείξουν το καλύτερο Ελληνικό e-shop (B-C), το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα European E-Commerce Awards, στα πλαίσια του Global E-Commerce Summit στη Βαρκελώνη.

Χρυσός Χορηγός

ACS Courier

Η ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Α.E.E., εταιρεία του Ομίλου Quest, λειτουργεί στην Ελληνική αγορά από το 1981. Αποτελεί την ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο της, διακινώντας ετησίως πάνω από 50 εκατομμύρια αποστολές, από το σύνολο των υπηρεσιών της (courier και post). Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο αυτόνομο δίκτυο στην Ελλάδα, με περισσότερα από 600 σημεία εξυπηρέτησης (σε Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία και Βουλγαρία), ενώ έχει αναπτύξει την αρτιότερη οργάνωση και τεχνογνωσία στο χώρο της, με τις πιο σύγχρονες υποδομές σε μηχανογραφικό εξοπλισμό και αυτόματα συστήματα διαλογής/παρακολούθησης των αποστολών.

Στο πλαίσιο των συνεχών επενδύσεων που υλοποιεί σε νέες πρωτοποριακές υπηρεσίες, η ACS παρέχει στα ηλεκτρονικά καταστήματα τις παρακάτω λύσεις:

  1. τη νέα υπηρεσία “Card On Delivery”, που επιτρέπει στους παραλήπτες ηλεκτρονικών αγορών να πληρώνουν την παραγγελία τους με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, όχι μόνο στα καταστήματα ACS, αλλά και στο χώρο τους.
  2. τη web mobile εφαρμογή ανακατεύθυνσης αποστολών “ACS ReDirect”, για να επιλέγει ο πελάτης του e-shop νέα ημέρα ή νέο σημείο παραλαβής της παραγγελίας του, όταν δεν μπορεί να είναι σπίτι για να την παραλάβει.
  3. τα σημεία παραλαβής/παράδοσης αποστολών ”ACS Smart Point” σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων της Shell, όπου ο πελάτης του e-shop θα μπορεί στο δικό του χρόνο να παραλαμβάνει τις παραγγελίες του.
  4. τις οικονομικές υπηρεσίες εξωτερικού “ACS EU & Cyprus Economy”, με χρεώσεις έως και 70% φθηνότερα σε σχέση με τις τιμές της ταχυδρομικής αγοράς και online παρακολούθηση των παραγγελιών σε πραγματικό χρόνο.
  5. την Αναβαθμισμένη Υπηρεσία Αντικαταβολής ACS, με άμεση ηλεκτρονική κατάθεση των εισπράξεων σε τραπεζικό λογαριασμό και αυτόματη ενημέρωση του e-shop μέσω e-mail.
  6. τα καινοτομικά εργαλεία "ACS Web Business Tools", που παρέχουν εντελώς δωρεάν την αυτοματοποίηση των αποστολών ενός e-shop, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την επισκεψιμότητά του.

Περισσότερες πληροφορίες για την ACS στο www.acscourier.gr

Συνδιοργάνωση

Boussias Communications

ELTRUN

Official Publication

Marketing Week

Υπο την αιγίδα

GRECA

Υποστηρικτές